RİSK MED Akademi

Anasayfa > RİSK MED AKADEMİ Sürekli Eğitim Merkezi
 Anasayfa    Hakkımızda    Uzman Görüşü    Mevzuat    Dokümanlar    Bağlantılar    Referanslar    İletişim    Uzmanlık deneyim ekip çalışması RİSK MED
RİSK MED AKADEMİ Sürekli Eğitim Merkezi

RİSK MED AKADEMİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ, eğitim hizmetlerinin kesintisiz ve yaygın bir şekilde gerçekleştirilmesi ihtiyacından doğdu. Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gelişim ve dönüşümler her geçen gün kaliteli eğitim ihtiyacını da artırmaktadır. Eğitimlerin “davranış değişikliğine neden olması” ve amacına ulaşması için eğitimi gerçekleştiren kişi ve kuruluşların belli bir birikime, deneyime ve altyapıya sahip olması gereklidir. Eğitim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve kalitenin giderek yükseltilmesi için de kurumsal bir yapıya ihtiyacı bulunmaktadır. İşte bu ihtiyaçların zamanında, amacına uygun olarak, zengin bir içerikte ve kurumsal bir yapıda kesintisiz olarak karşılanabilmesi için RİSK MED AKADEMİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ oluşturuldu.

RİSK Mühendislik Eğitim Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RİSK MED), kurulduğu 01.05.2006 tarihinden bu güne kadar diğer hizmetlerinde olduğu gibi eğitim hizmetlerinde de her zaman kalite ve etkinliği ön planda tutmuştur.  Bu anlayışla gerçekleştirdiği hizmetleriyle kısa sürede sektörde önemli bir konuma gelen RİSK MED
, kurucularının 30 yıla yaklaşan birikim ve deneyimlerini hiçbir ticari kaygı içinde olmadan “bilgi paylaşıldıkça büyür” anlayışıyla ihtiyacı olan her kişi ve kuruluşla paylaşmayı kurumsal sosyal sorumluğu olarak görmüştür. Meslek kuruluşlarıyla, eğitim kurumlarıyla birlikte gerçekleştirdiği eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ve etkinlikleri bunun somut kanıtıdır.

Kaliteli ve nitelikli eğitim hizmetlerinden ülkemizin her yerinden yararlanılabilmesi, oluşan bilgi birikimi ve deneyimin daha hızlı ve yaygın olarak paylaşılabilmesi için oluşturulan
RİSK MED AKADEMİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ, 2010 yılı başından itibaren kaliteli, sürekli ve kesintisiz eğitim hizmetinden faydalanmak isteyen tüm kişi ve kuruluşlara hizmet sunmaya başlamıştır. RİSK MED AKADEMİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ; sorunların çözümüne odaklanarak, yaşamda yerini bulan gerçek ihtiyaçlara yönelerek, çağdaş eğitim uygulamalarını kullanarak, deneyimli ve uzman eğitmenleri ile çeşitli konularda eğitim hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla yola çıkmaktadır. Dinamik bir yapı ile gelişmelere ve ihtiyaçlara göre yeni eğitim hizmetlerini gündeme alacak olan RİSK MED AKADEMİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
; başta iş sağlığı ve güvenliği, çevre, kalite, trafik güvenliği, enerji verimliliği, ilk yardım ve mesleki eğitim ile yönetim sistemleri olmak üzere çeşitli konularda eğitim hizmetleri gerçekleştirecektir.

Eğitim yaşam boyu gereklidir. Yer ve zaman kısıtları yaşam boyu eğitimin gerçekleşmesinde engeller oluşturabilmektedir. Bu engellerin aşılmasında “uzaktan eğitim” teknolojisi büyük imkanlar sunmaktadır. Uzaktan eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. Bu yöntemle, her yerde aynı kalitede sürekli ve kesintisiz eğitim hizmeti sunmak olanaklıdır. RİSK MED AKADEMİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ olarak, işyerinde ve iş başında uygulamalı olarak ve yüz yüze (örgün) eğitim yöntemleri ile gerçekleştirdiğimiz eğitim hizmetlerimizi, bir çok fonksiyonu içeren uzaktan eğitim modülü ile daha da geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ekip çalışması anlayışıyla kaliteden ödün vermeden bu hedefimize de ulaşacağız. Görüş ve önerileriniz her zamanki gibi en önemli başarı kaynağımız olacaktır.