RİSK MED Akademi

 Anasayfa    Hakkımızda    Uzman Görüşü    Mevzuat    Dokümanlar    Bağlantılar    Referanslar    İletişim    Uzmanlık deneyim ekip çalışması RİSK MED
RİSK MED Uzaktan Eğitim Sistemi

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan eğitim, öğretmen ile öğrencinin fiziksel olarak aynı ortamda olmaması durumunda kullanılan eğitim teknolojilerinden biridir. Bu teknoloji sayesinde, öğretmen ve öğrencinin bir sanal sınıf ortamında değişik şekillerde karşı karşıya getirilmesi sağlanarak planlı bir eğitim oluşturulur.

Uzaktan eğitim ile öğretmenler ve öğrenciler asenkron uzaktan eğitim veya senkron uzaktan eğitim yöntemlerinden uygun ve mümkün olanını kullanarak eğitim çalışmalarını yürütebilirler.

Asenkron (eşzamansız) uzaktan eğitim, öğrenci merkezli olup, katılımcıların kendi öğrenme hızlarıyla yakından ilgilidir. Katılımcıların farklı zamanlarda öğrenmeleri ve değişik coğrafyalardan katılımları mümkün olmakta, ayrıca yaratılacak sanal sınıflar aracılığı ile de kendi aralarında takım çalışmaları yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Senkron (eşzamanlı) uzaktan eğitim ise bir ölçüde zaman ve mekân bağımlılığı olmasına rağmen, öğrencilere olabildiğince sınıf ortamına yakın bir eğitim alma imkânı sunmaktadır. Ders tek bir yerden verilip değişik mekânlardaki uygun sınıflardan katılımcılar tarafından izlenebilmekte, gerekirse katılımcılar yetkileri çerçevesinde, anında dersi veren kişiye veya diğer katılımcılara sorular sorabilmekte veya bir konu üzerinde çalışma yapıp görüş belirtebilmektedir.

RİSK MED UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ

RİSK MED
Uzaktan Eğitim Sistemi; katılımcı, eğitmen ve yöneticilerin çevrimiçi öğrenme hizmetlerine erişmesini sağlayan ve bunları düzenleyen bir öğrenme yönetim sistemi ile hazırlanmıştır. Sistem, UNESCO tarafından da önerilen ve 147 ülkede 35 farklı dilde kullanılan bir öğrenme yönetim sistemi olup uluslararası kriterlere ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzaktan eğitim ilkelerine uygun olarak tasarlanmıştır.

Sistem Özellikleri

RİSK MED üzerinden asenkronize ve senkronize ağ bağlantıları kullanılmaktadır. Katılımcılara sağlanan kullanıcı adı ve şifreler aracılığı ile sisteme erişim sağlanmaktadır. Sistemde eğitim programları ana ve alt kategorilere ayrılmıştır. Katılımcı kayıtlı olduğu eğitim programını seçtikten sonra alması gereken derslere ulaşabilmektedir.

Eğitim Araçları:

Eğitim programlarındaki dersler güncel bilgi ve pratiği yansıtmaktadır. Bu nedenle, her bir dersin adlandırılmasında güncelleme sürümü belirtilmiş olup her yeni güncelleme anında katılımcılara duyurulmaktadır.

Her bir ders için amaç, öğrenim hedefleri ve ders için harcanılması gereken süre ana ders listesinde ve her dersin başında belirtilmiştir.

Ders içerikleri uluslararası standartlara uygun yazılı, görsel ve işitsel materyallerle desteklenerek hazırlanmıştır. Derslerin amaç ve hedefleri dikkate alınarak hazırlanan sunumlar, görsel öğeleri de içerecek şekilde konu ile ilgili temel bilgileri kapsamaktadır. Ayrıca, derslerle ilgili detaylı dokümanlar ile güncel mevzuat bilgilerine ulaşılabilinmektedir.

Katılımcıların haber forumlarında güncel haber ve duyuruları paylaşmaları veya tartışma forumlarında açılan forum konuları hakkında tartışmalara katılmaları sağlanmaktadır.

Sohbet odaları aracı ile yapılan sanal sınıf uygulamalarının saatleri her ders için ayrı ayrı belirlenmiştir. Katılımcılar ve eğitmenlerin aynı anda iletişim halinde olacağı sanal sınıf uygulamalarında ders içeriklerinin detaylı olarak tartışılması, soruların yanıtlanması ve grup çalışmalarının yapılması sağlanmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme:

RİSK MED Uzaktan Eğitim Sisteminde, eğitim programlarındaki her dersin öncesinde ve sonrasında uygulanan sınavlar yardımı ile ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır.

Sınavlarda yüz üzerinden ellinin altında puan alan katılımcının ders notlarını yeniden gözden geçirerek sınavı tekrarlaması ve bu sınavın sonucuna göre bir sonraki konuya geçip geçmemeye karar vermesi önerilmektedir.

Her sınav için soru sayısına bağlı olarak bir sınav süresi belirlenmiştir. Sınavın başlamasıyla birlikte süre de başlamaktadır. Katılımcı isterse sınava ara verip daha sonra kaldığı yerden sınava devam edebilmektedir.

Katılımcıların grup içindeki başarı düzeyi, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına dayalı uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak sistem tarafından belirlenmektedir. Katılımcı sisteme giriş yaptıktan sonra kendisiyle ilgili her türlü bilgiye anında ulaşabilmekte ancak ölçme ve değerlendirmeye ilişkin bilgileri değiştirememektedir. Katılımcıya uzaktan eğitim sonunda başarılı ya da başarısız olduğu e-posta aracılığı ile ayrıca  bildirilecektir.

Kayıt

RİSK MED
Uzaktan Eğitim Sisteminde, katılımcının sisteme giriş yapması ile birlikte sistemde neler yaptığının kaydı tutulmaktadır. Her bir ders ile derse ait eğitim araçları için (sınavlar, sunumlar, sohbet, forum vb.) önceden belirlenmiş en az harcanması gereken süreleri göz önüne alarak katılımcının harcadığı süreler kaydedilmektedir. Katılımcılar, eğitmenler veya yöneticiler istediği zaman bu kayıtları bir rapor halinde sistemden alabilirler.

Her dersin eğitmeni ve yöneticisi ders başına ve öğrenci başına katılımları ve süreleri sistemden takip edip, gerekli gördüklerinde katılımcılara da bilgi vereceklerdir.

Danışma ve Destek

RİSK MED
Uzaktan Eğitim Sisteminde oluşabilecek aksaklıklar katılımcı tarafından destek@riskmedakademi.com.tr adresine e-mail ile bildirildiğinde, sorun giderilerek gerekli destek sağlanacaktır.

Sistem Gereksinimleri

  • Adobe Flash Player
  • Adobe Acrobat Reader